Học Dự toán

1. Mục tiêu khóa học

Khoá học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về kinh tế xây dựng, kỹ năng bóc khối lượng công trình xây dựng. Hướng dẫn học viên Kỹ năng đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng để có cơ sở tính khối lượng dự toán, lập hồ sơ dự toán, cập nhật các văn bản pháp lý cho việc lập dự toán công trình xây dựng. Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta.

Trong suốt khóa học, học viên được hướng dẫn lập dự toán chi tiết và cụ thể trên một công trình thực tế.

2. Đối tượng

Sinh viên, Chuyên viên tham gia quản lý dự án, các kỹ sư điều hành các công trình xây dựng. Các chuyên viên kiểm tra, kiểm toán, thẩm định dự toán làm việc cho chủ đầu tư, các chuyên viên lập dự toán cho các công ty tư vấn, chuyên lập các hồ sơ dự thầu, xét thầu của nhà thầu và tư vấn đấu thầu. Kế toán của các công ty xây dựng.

 

 

3. Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

a) Nắm được hệ thống văn bản pháp luật về quản lý chi phí xây dựng

1.Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2.Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3.Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4.Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5.Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6.Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng về chi phí quản lý dự án và tư vấn

7.Thông tư 17/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn Đo bóc khối lượng công trình.

b) Hiểu rõ 2 phương pháp lập dự toán chi phí xây dựng.

Phương pháp 1: Tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình.

Phương pháp 2: Tính theo hao phí vật liệu, nhân công, máy, thiết bị thi công và bảng giá tương ứng.

c) Giới thiệu phần mềm dự toán

Giới thiệu, hướng dẫn cài đặt phần mềm Dự toán

d) Tra cứu và Lập đơn giá chi tiết.

Tra mã hiệu đơn giá nhóm công tác

Đo bóc khối lượng các hạng mục: kết cấu móng, kết cấu thân, xây thô, hoàn thiện.

Lập đơn giá chi tiết.

e) Lập dự toán theo phương pháp đơn giá trực tiếp và đơn giá địa phương.

Xác định giá vật liệu

Xác định giá nhân công theo thông tư 15/2019/TT-BXD, và theo hướng dẫn địa phương.

Xác định ca máy và thiết bị thi công

Tổng hợp chi phí xây dựng.

f) Tổng hợp và Thực hành các loại Chi phí khác: chi phí Thiết bị, Tư vấn, Dự phòng.

Xác định chi phí thiết bị

Xác định chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và Chi phí khác

Xác định chi phí Dự phòng,

g) Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng BIM đo bóc khối lượng.

 

 

Thông tin khóa học

  1. Hình thức tập trung (Offline)

Thời gian học: 19h30 – 22h (3 buổi/ tuần)

Học phí toàn khóa: 1.000.000 VNĐ

Hotline tư vấn trực tiếp: 0915898877

        2. Hình thức E-learning (Online)

Thời gian học online với giáo viên (1 buổi/tuần): 19h – 21h (Tối thứ 6)

Học phí toàn khóa: 1.000.000 VNĐ

Hotline tư vấn trực tiếp: 0915898877

Liên hệ trực tiếp vơi giảng viên qua FB

chính sách ưu đãi

Chỉ áp dụng cho các lớp học tập trung (Offline), không áp dụng với hình thức E-learning (online)

Đăng kí sớm: giảm 200.000 VNĐ (trước 10 ngày khai giảng)

Sinh viên: giảm 10% học phí

Học viên cũ hoặc Đăng kí online: giảm 5% học phí

Ghi danh theo nhóm từ 2 – 5 học viên được giảm 2% – 5% học phí  

Văn phòng ghi danh

Văn phòng chính: số 75 Nguyễn Năng Tĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915898877